Święty Tarsycjuszu, módl się za nami...

Służba liturgiczna

W naszej parafii służbę liturgiczną stanowią:

sz. Tomasz Ejchorst

sz. Mirosław Skorek

a. Patryk Szołtysek

a. Piotr Madej

l. Piotr Prasoł

l. Krzysztof Gamża

m. Kamil Krawieczek

m. Michał Komiński

m. Jakub Falkus

m. Józef Kurpas

m. Kacper Kaps

m. Artur Kowalski

m. Wiktor Pawliczek

m. Szymon Granatowicz

m. aspirant Jakób Duda

m. aspirant Gabriel Granatowicz

m. aspirant Mateusz Marcisz

Naszym duszpasterzem jest ks. dziek. Rafał Październiok.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja