Święty Tarsycjuszu, módl się za nami...

Służba liturgiczna

W naszej parafii aktualnie służy 3 ministrantów, 3 lektorów, 
 2 szafarzy i 1 animator:

sz. Tomasz Ejchorst

sz. Mirosław Skorek

a. Patryk Szołtysek

l. Piotr Prasoł

l. Krzysztof Gamża

l. Piotr Madej

m. Szymon Gruszka

m. Michał Komiński

m. aspirant Szymon Granatowicz

Naszym duszpasterzem jest ks. dziek. Rafał Październiok.