Święty Tarsycjuszu, módl się za nami...

WydarzeniaSTYCZEŃ
Planowana pielgrzymka do Panewnik (7.01.2017, 10.00)

CZERWIEC
Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów do Poznania (17.06.2017)

LIPIEC/SIERPIEŃ
Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów (25.06 - 17.08.2017)

SIERPIEŃ
Powakacyjna pielgrzymka ministrantów do Katedry AK (30.08.2017, od godziny 10.00)